Strategie

Een visie op middellange en lange termijn
Van essentieel belang om het voortbestaan en de uitbreiding van uw commerciële activiteit te garanderen.

Strategie

Een visie op middellange en lange termijn is van essentieel belang om het voortbestaan en de uitbreiding van uw commerciële activiteit te garanderen.

Eyes Solutions stelt voor om op de volgende domeinen tussenbeide te komen: 

  • VASTLEGGEN van uw strategische en commerciële doelstellingen,
  • IDENTIFICEREN van uw sterke en zwakke punten, van de mogelijkheden en de bedreigingen voor uw activiteit,
  • VOORBEREIDEN van uw business plan,
  • OPTIMALISEREN van de sleutelelementen die eigen zijn aan uw activiteit: marketing -merchandising - promotie - aankoop - opleiding - financieel beleid - E-commerce,
  • Regelmatige EVALUATIE.