Relatie leverancier & voorraadbeheer

Uw bestellingen en een goed voorraadbeheer
Dit zijn essentiële elementen in ons vak

Relatie leverancier & voorraadbeheer

Uw bestellingen en een goed voorraadbeheer zijn essentiële elementen in ons vak.

Eyes Solutions stelt voor om op volgende domeinen tussenbeide te komen:

  • HET ANALYSEREN VAN EN ANTICIPEREN OP de noden en de vraag met betrekking tot de producten (nieuwe tendensen, mogelijkheden, speciale acties, ...),
  • HET gedeeltelijk of volledig OP ZICH NEMEN van uw relaties en onderhandelingen met de leveranciers, de planning van uw aankopen,
  • HET VERSTERKEN van uw eminente collecties per productcategorie en activeren van de ondersteuning door uw leveranciers,
  • OPTIMALISEREN van de methoden van voorraadbeheer.