Financieel beleid

Alles wat gemeten en gecontroleerd wordt
Verloopt beter!

Financieel beleid

Alles wat gemeten en gecontroleerd wordt, verloopt beter.

Eyes Solutions stelt voor om op de volgende domeinen tussenbeide te komen:

  • ANALYSE EN EVALUATIE van uw financiële en commerciële situatie,
  • OPSTELLING van een financieel plan dat in overeenstemming is met uw algemene strategie,
  • INVOERING van een vooruitlopend (planning) en reëel (budgettaire controle) instrumentenbord,
  • OPTIMALISEREN van de winsten en kostenbeheer,
  • Analytische OPVOLGING & controlemethode.